S.C. BICONECT S.R.L.

Tuesday, 09 February 2016 07:52 Written by 
Rate this item
(0 votes)
  • Location: Timis / Timișoara
  • Address 1: Str. Intrarea Surduc, Nr. 1, 300552

S.C. BICONECT S.R.L., este o societate cu capital privat romanesc infiintata in anul 2005. Obiectul de activitate il reprezinta executia de lucrari de instalatii electrice. De asemenea compania oferă servicii în domeniul securității pentru afacerile mici și mijlocii, precum si servicii de analiza de risc la securitatea fizica.

Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.

Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

H.G. 301/2012 prevede ca adoptarea masurilor de securitate pentru obiectivele aparţinând după caz ministerelor şi altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, institutelor naţionale de cercetare – dezvoltare, societăţilor comerciale, indiferent de natura capitalului social, trebuie să îşi organizeze măsurile de securitate pe baza unei astfel de analize de risc.

1.Documentaţia privind analiza de risc cuprinde:

a) raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;

b) grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;

c) documentele-suport.

2.Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:

a)nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;

b)amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii;

c)cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;

d)sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor

şi activităţii;

e)analizarea riscurilor identificate;

f)estimarea riscurilor la securitatea fizică;

g)stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează

a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;

h)estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;

i)concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie mecanofizică, precum şi alte măsuri.

Grila de evaluare specifică obiectului de activitate al unităţii beneficiare se completează pentru situaţia în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadrează în domeniul riscului acceptabil.

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică şi grila de evaluare se semnează de către evaluator.

În categoria documentelor-suport intră: chestionare, declaraţii, alte documente specifice, date obţinute şi folosite în procedura de evaluare.

Date de contact:

Str. Intrarea Surduc, Nr. 1, 300552 Timisoara, Jud. TImis, Romania

Mob: 0720889977

Fax: 0356815721

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Site: http://biconect.ro/

 

 

 

Read 2517 times